Međunarodno udruženje lekara za prevenciju nukleranog rata (eng. International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW))je globalna NVO sa preko 200 000 članova u 64 zemlje, koja predstavlja desetine hiljada lekara, studenata medicine, drugih zdravstvenih radnika, kao i zainteresovanih građana koji dele zajednički cilj za stvaranje mirnijeg i sigurnijeg sveta oslobođenog od pretnje nuklearnog uništenja.

IPPNW je osnovan 1980. od strane lekara iz SAD i bivšeg Sovjetskog Saveza, koji su delili zajedničku posvećenost sprečavanju nuklearnog rata između dve zemlje. Navodeći prvi princip medicinske profesije - da lekari imaju obavezu da spreče ono što ne mogu tretirati - globalna federacija lekara stručnjaka je okupljena da objasni kreatorima politike i javnosti medicinske i naučne činjenice o nuklearnom ratu, i da se zalaže za eliminaciju nuklearnog oružja iz svetskog arsenala.

IPPNW je dobtinik Nobelove nagrade za mir 1985. Iako je „Hladni rat” završen raspadom Sovjetskog Saveza 1991, SAD i Rusija su zadržale na hiljade nuklearnih oružja spremnih za lansiranje u trenutku. Širenje i opasnost od nuklearnog terorizma su uvećali nuklearnu opasnost u “Svetu posle Hladnog rata”. U poslednjih nekoliko godina smo naučili da bi čak i regionalni nuklearni rat, koristeći deo svetskog nuklearnog naoružanja, izazvao nepopravljivu štetu Zemljinom ekosistemu i mogao bi da ubije milijardu ljudi "nuklearnom glađu."

IPPNW je ostao lider u globalnom pokretu za svet bez nuklearnog oružja, pokrećući Međunarodnu  kampanju za ukidanje nuklearnog naoružanja (ICAN) u 2007.  i radeći sa brojnim drugim nevladinim organizacijama na promociji Konvencije o nuklearnom naoružanju koja bi stavila van zakona ove instrumente masovnog istrebljenja po međunarodnom pravu.

Svesni smo da su katastrofalne posledice nuklearnog rata po zdravlje i životnu sredinu krajnji efekat kontinuiranog oružanog nasilja koje ugrožava zdravlje i bezbednost. IPPNW se zalaže za okončanje rata i razmatranje uzroka oružanog sukoba iz perspektive javnog zdravlja.

Tokom 1990ih je globalna kampanja za zabranu nagaznih mina obeležila prvi veliki ulazak IPPNW u ne-nuklearnu arenu. Federacija se uključila u rešavanje nasilja ručnim naoružanjem u 2001, kada je pokrenut projekat “Aiming for Prevention”, koji je proširen da obuhvati sve vrste oružanog nasilja. “Aiming for Prevention”  je vođen od strane IPPNW članova sa južne hemisfere – primarno iz subsaharske Afrike, Latinske Amerike, i južne Azije – koji žive i rade u oblastima gde je oružano nasilje stalna pretnja i troši veliki deo budžeta za zdravstvenu zaštitu.

Kao deo “Aiming for Prevention”, IPPNW  je aktivan učesnik u Savezu za prevenciju nasilja Svetske zdravstvene organizacije, i koordinira mrežu javnog zdravlja “Međunarodna akciona mreža za ručno naoružanje” (IANSA).

Kursevi kontinuirane medicinske edukacije i obuke u oblasti u razvoju pod nazivom “Mir kroz zdravlje” su razvijeni od strane IPPNW filijala na univerzitetima u Norveškoj, Danskoj, Velikoj Britaniji i Kanadi. IPPNW  podržava i podstiče ovaj akademski rad da bi unapredili razumevanje međusobnih veza između mira i zdravlja.

Više o IPPNW pročitajte na www.ippnw.org